ORIENTATIELOOPSPORT

Oriëntatieloopsport in Nederland

Overkoepelende organisatie is de NOLB

BONDGIRL

2017

In Nederland zijn een aantal verenigingen die zich met de Orienteringsloopsport bezig houden. ARGUS, MINOR, KOVZ, Olifant en HOC'93 . Ze zijn allemaal aangesloten bij de NOLB, de Nederlandse Orientatie Loop Bond, opgericht 12 december 1982. Uiteraard hebben de verenigingen allemaal een eigen website. Voorheen waren er in de Randstad nog twee verenigingen aktief: AMOR en UZO. Deze verenigingen hadden onvoldoende steun van hun leden om de complexe organisatie van wedstrijden rond te krijgen. Te veel werk kwam op de schouders van te weinig mensen terrecht. De orientatieloopsport is nog steeds een kleine sport. Er zijn plm. 450 leden via hun vereniging aangesloten bij de NOLB. Om deel te kunnen nemen aan OL activiteiten is het niet noodzakelijk lid te zijn van de NOLB. Meestal betaalt men wat meer. Wij hebben ons, na onze AMOR periode, aangesloten bij ARGUS en verzorgen daar de ArgusPOST.